STRATEJİK İLETİŞİM

A İletişim, müşterilerinin (ürün markası, kurumsal marka ya da kişisel marka) itibar yönetimi çerçevesinde, iş hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak olan iletişim stratejilerini, hedeflerini belirler ve iletişim çalışmalarına bu doğrultuda yön verir. 

A İletişim, kuruluşların sahip olduğu entellektüel sermayeye yönelik algı ve farklılaşma yönetimi yaklaşımını benimser. Bu doğrultuda, rakipleri ile aynı müşteri kitlesini hedefleyen müşterilerinin ürün/kurum mesajlarının algılanmasını sağlayacak farklılıklar yaratır ve iletişimin de bu yönde gerçekleşmesini sağlar.