KURUM İÇİ İLETİŞİM

A İletişim olarak kurum içi iletişimin, kurumsal itibarı oluşturmada en önemli taşıyıcı olduğu düşüncesindeyiz. Çalışanlarla iletişim, sunulan hizmetin ve/veya ürünün kalitesini yükseltmek, dolayısıyla müşteri memnuniyetini sağlamak için çok önemli bir anahtar. 

Tüm algı araştırmalarında istisnasız karşımıza çıkan bir sonuç var. O da şu: Kamuoyu ve tüm sosyal paydaşlarda 'en güvenilir bilgi kaynağı' olarak kurum çalışanları gösteriliyor. 

Böylesi önemli bir bilgi kaynağı ile iletişimi yani Kurum İçi İletişim'i doğru yönetebildiğimiz zaman neredeyse ücretsiz ulaşabildiğimiz bir 'iletişim ordusu' hazırlamış oluyoruz. Bunu basit bir örnekle açıklayabiliriz: Bünyesinde 3.000 kişi çalıştıran bir kuruluş düşünelim. Bu 3.000 kişinin haftada en az 10 kişi ile iletişim içinde olabileceği tahmin ediliyor. Eder 30.000 kişi. Bu 30.000 kişinin ise etkiledikleri ikinci halkanın kişi başına en az 4 kişi olduğu biliniyor. Yani tam 120.000 kişi. İşte size bir kuruluşun iş sonuçlarını doğrudan etkileyecek, mesajları dolaysız iletebilecek bir "iletişim ordusu"… 

A İletişim olarak sunduğumuz Kurum İçi İletişim hizmetini çalışan memnuniyetini artırmak, entelektüel katma değeri yüksek, adanmış ve etkili çalışanlar oluşturmak hedefiyle kurguluyoruz.