MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Kurumların, kişilerin ve markaların ilgili mecralarda haberlerinin sadece sık frekanslarla yer alması medya iletişimi anlamına gelmez. 

İletişim araçlarının ve bilgi teknolojisinin günümüzde geldiği aşama,  kişiler ve kurumlar açısından medya ile sağlıklı ilişkiler kurmayı, bu ilişkileri sürekli kılmayı ve doğru yönetmeyi zorunlu kılıyor. Günümüzde medyaya; kurumlar ve halkla ilişkiler ajansları tarafından binlerce enformasyon, basın bülteni ve haber iletiliyor. Bu nedenle de var olan iletişim karmaşası içinde medyaya iletilecek mesajları farklılaştırabilmek önem taşıyor.

A İletişim, kurum, kişi ve markaların medya iletişimlerini de bir strateji çerçevesinde yapmayı kendine hedef olarak belirlemiştir. Medya iletişimi, yaratıcı ve tutarlı olmalı... Süreklilik, medya iletişiminin temelini oluşturmalı.