KRİZ YÖNETİMİ

  • A İletişim, bir tehdit olan ve acil tepki verilmesi gereken krize neden olabilecek konuları birlikte çalıştığı kişi ya da kurumla yaptığı ortak bir çalışma sonucu önceden belirler. 
  • Olası kriz durumları için senaryolar oluşturur. Buna paralel olarak alternatifli kriz iletişim planlarını hazırlar. 
  • Kriz sözcülerini belirleyerek, kriz iletişimi ve kriz sözcülüğü eğitimi verir.
  • Bir krizi yönetmenin en etkin yolu elbette ki krizi henüz baş göstermeden öngörmek ve krizi krize dönüşmeden çözebilmek… 
  • Ancak bu durum her zaman her koşulda mümkün olmayabilir. A İletişim işte burada devreye girerek alternatif senaryo ve eylem planlarını hazırlar.
  • Kriz Yönetimi'nde konvansiyonel medya, sosyal medya, psikolojik ve sosyolojik etkenler ve sürecin tüm kurumsal boyutları kriz süresince  boyutlu olarak değerlendirilir ve sonuç odaklı çalışılır.