MARKA İLETİŞİMİ

A İletişim, ilgili markanın iletişim açısından konumlandırılması, marka değeri yaratılması ve hedeflere yönelik algılanması yönünde iletişim stratejileri belirler, uygular ve ölçümler. Mevcut markaların yanı sıra yeni doğacak markalar için de iletişim konumlandırması gerçekleştirir ve bu doğrultuda gerekli taktikleri belirler.