KURUMSAL İLETİŞİM

A İletişim, kurumların kimlik oluşturma, güçlendirme ya da mevcut kimliklerinin iletişim çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra kurumların sosyal paydaşları üzerinde oluşan itibarlarının algı yönetimini gerçekleştirir.

A İletişim, kurumların itibarını oluşturma, sürdürme ve geliştirmedeki anahtar faktörleri yerine getirmek üzere; geniş tabanlı kamu yararları üretecek konuların gündeme getirilmesini sağlar, topluluklardaki sosyal ve ekonomik sorunlar üzerine yoğunlaşan programlar ve uygulamaları içeren kapsamlı, entegre ve sonuca yönelik bir iletişim stratejisi belirler ve gereli iletişim kanallarını oluşturur.